Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018


ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΝΕΟΥΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

Η ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (CARETAKERS OF THE ENVIRONMENT GREECE) συμμετείχε σε πρόγραμμα ανταλλαγής με νέους από τη Γερμανία και θέμα ¨ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣγ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
¨Εκπαιδεύοντας νέους εθελοντές πυροσβέστες».

Η ανταλλαγή πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του γραφείου Arbeit und Leben Landesarbeitsgemeinschaft, Mecklenburg-Vorpommern e.V., Dr.-Külz-Str. 18 19053 Schwerin
Η ανταλλαγή έγινε με πρώτη την επίσκεψη και εκπαίδευση 10 νέων από την Ελλάδα, μελών της Ένωσης ηλικίας 15-16 ετών. Η εκπαίδευση έγινε στο  νησάκι Ummanz, της νήσου  Rugen  στο κρατίδιο Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Οι νέοι που συμμετείχαν και οι 2 συνοδοί  τους έμειναν σε κατασκήνωση στο νησάκι Ummanz  Την επικοινωνία των νέων από τις δύο χώρες υποστήριξαν 2 Ελληνίδες  μεταφράστριες.
Την εκπαίδευση διάρκειας μιας εβδομάδας (18-24 Ιουνίου 2018) ανέλαβε η οργάνωση εθελοντών πυροσβεστών από τα νησιά  Ummanz, Ηidensee και Rugen.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιελάμβανε θεωρητικές και πρακτικές ασκήσεις καθώς και επισκέψεις σε ενδιαφέροντα σημεία του νησιού για να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες  από την Ελλάδα τον πολιτισμό της περιοχής.
Πριν την μετάβαση στη Γερμανία οι νέοι ενημερώθηκαν για την λειτουργία της πυροσβεστικής και την εκπαίδευση εθελοντών στην Ελλάδα από την Πυροσβεστική υπηρεσία Θεσσαλονίκης.
Στη συνέχεια παρατίθεται το πρόγραμμα της ανταλλαγής καθώς και φωτογραφίες από την εκπαίδευση των νέων.


THE CARETAKERS OF ENVIRONMENT GREECE  participated in an exchange program with young people from Germany and a subject  "Employing young volunteer firefighters".

The exchange was carried out with the support of the Arbeit und Leben Landesarbeitsgemeinschaft, Mecklenburg-Vorpommern eV, Dr.-Külz-Str. 18 19053 Schwerin
The training took place on the island of Ummanz, on the island of Rugen in Mecklenburg-Vorpommern, e.V. 
The ten young people who participated and their two escorts stayed in a camp on the island of Ummanz. Young people from the two countries were supported by two Greek translators.
One-week training (18-24 June 2018) was undertaken by the organization of volunteer firemen from the Ummanz, Hidensee and Rugen Islands.
The training program included theoretical and practical exercises as well as visits to interesting places on the island so that the participants from Greece could get to know the culture of the region.
Prior to joining Germany, young people were briefed on the operation of the fire brigade and the training of volunteers in Greece by the Fire Brigade of Thessaloniki.
The exchange program as well as pictures of youth education are listed below.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου