Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018


ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Στις 4 Ιουνίου 2018 στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης έγινε η επίσημη παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία από την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης. Οι Caretakers μαζί με άλλους φορείς που ασχολούνται με τους νέους  και οργανώσεις από τη Βόρεια Ελλάδα παρακολούθησαν την επίσημη παρουσίαση του Πλαισίου Στρατηγικής και των Δράσεων "Νεολαία '17 - '27" από τον Γενικό Γραμματέα Παυσανία Παπαγεωργίου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου